Monday, September 24, 2007

Myanma Update News and Role of Blogs

၂၄၊ ၉၊ ၂၀၀၇

ျမန္မာ့သတင္းဦးမ်ား ႏွင့္ ဘေလာက္မ်ား၏ အခန္းက႑

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနကို သိႏိုင္ရန္ ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားကပင္ ျမန္မာ ဘေလာက္ဂါမ်ားေနာက္ကို ကေသာကေမ်ာ လိုက္ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕က ဘေလာက္ဂါကို ဓါတ္ပံုေတာင္းသည့္သူကေတာင္း၊ အခ်ိဳ႕က မည္သည့္ဘေလာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ကိုးကားပါသည္ဟု ဆိုသူဆိုႏွင့္ ရွိၾကသည္။

ဟုတ္မဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္ ဖတ္ရႈၾကည့္လိုပါက ေအာက္ပါ ဘေလာက္မ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ညႊန္းဆိုလိုက္ရေပသည္။
http://www.ko-htike.blogspot.com/

http://mmedwatch.blogspot.com/

http://drlunswe.blogspot.com/

http://seinkhalote.blogspot.com/
Read More...

Thursday, September 20, 2007

Words in Public Health

၂၀၊ ၉၊ ၂၀၀၇

စကားလံုးရွိတဲ့ ေကာင္းကင္

ထူးအိမ္သင္ကေတာ့ စကားလံုးမ်ားနဲ႔ မေျပာပဲ မ်က္၀န္းမ်ားနဲ႔ ေျပာခိုင္းခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ား၌ကား စကားလံုးမ်ားကို မသံုးမျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးရေလ့ရွိသည္။ လူတစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး သို႔တည္းမဟုတ္ လူတစ္ဦး ႏွင့္ အမ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ (communication) ကို ဘာသာရပ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ပင္ သင္ယူရေလသည္။ စာရႈသူ စဥ္းစားၾကည့္ပါ .. အကယ္၍မ်ား က်န္းမာေရး ပညာေပးရာတြင္ “မ်က္၀န္းမ်ား” နဲ႔သာ ေျပာရလ်င္ ဘယ္သို႔ ရွိခ်ိန္႔မည္နည္း။ ဆိုသူတစ္မ်ိဳး နားလည္သူ တစ္ဖံု ျဖစ္ေနမည္။

မွတ္မိေသးေတာ့သည္။ ေဆးေက်ာင္းတြင္ “ကာကြယ္ေရးႏွင့္လူမႈေရးေဆးပညာ” (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး) ဘာသာရပ္ကို သင္ယူရေလသည္။ ဘိုလို ဆိုလွ်င္ေတာ့ "Preventive and Social Medicine" ဟု ေခၚ၏။ အတိုေကာက္ PSM ေပါ့။ ထို PSM ကိုပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားတစ္သုိက္က နာမည္ေျပာင္ ေပးထားသည္ "potato and shwe-kyee medicine" ဟူ၏။ အာလူးဖုတ္ေနသည္၊ ေရႊက်ီးကဲ့သို႔ တစာစာ ေအာ္ျမည္ေနရသည့္ ဘာသာရပ္ဟု ဆိုလိုသည္။ (ထိုအသက္အရြယ္က အျမင္ျဖင့္ ေျပာရလ်င္) ေျပာလည္း ေျပာစရာပင္။ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ တစ္ခု (an idea or concept) ကို ပင္ စကားလံုးအမ်ိဳးမ်ိဳး သံုး၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ။ ဆရာအမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားလည္ေစရန္ သိုင္း၀ိုင္း ေျပာသည္ကို ေက်းဇူးမတင္တတ္ခဲ့။ ေနာက္ေျပာင္ရန္သာ သိခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဘာသာရပ္ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာမိစဥ္မွာေတာ့ “အာလူးဖုတ္သည္” ဟု မေျပာလိုေတာ့။ ေျပာတတ္လွ်င္ စကားလံုး တိုတိုတုတ္တုတ္ ျဖင့္ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ေျပာဆိုရႏိုင္သည္ ဆိုတာ သိလာသည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အသံုးမ်ားေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စကားလံုးမ်ား၊ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚမ်ား ကို ျမန္မာလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ စိတ္ကူးမိသည္။ မိမိ နားလည္သလို ေ၀မွ်ျခင္းသာျဖစ္၍ မိတ္ေဆြတို႔ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳၾကပါကုန္။

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ စကားလံုး ၃-လံုး ျဖင့္ စပါမည္။ ေအ သံုးလံုး ပဲ ဆိုပါစို႔ရဲ႔။ “က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ” ကို စိတ္တြင္ မွတ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ေတြးၾကည့္ပါ။

Availability

ရွိျခင္းအျဖာျဖာ ဟု ဘာသာျပန္ရမည္လား မေျပာတတ္။ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း အေဆာက္အဦရွိျခင္း၊ ေရာဂါစစ္ေဆးႏုိင္သည့္ စက္ကိရိယာမ်ား ရွိျခင္း၊ ေဆး၀ါးျပည့္စံုျခင္း၊ ကုသေပးမည့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ား ရွိျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရေနသည္ဟု မေျပာႏိုင္။
 • ေဆးရံုရွိေသာ္လည္း ဆရာ၀န္ မၿမဲျခင္း
 • ဆရာ၀န္ရွိေသာ္ျငား ကုသရန္ ေဆးမရွိျခင္း
 • ဓါတ္မွန္ရိုက္စက္ ရွိၿပီး ဖလင္ကုန္ေနျခင္း (သို႔) မီးမလာ၊ မီးအားမျပည့္ျခင္း
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးရံုေဆးခန္း မည္မွ် ရွိသည္ဟု ေရတြက္ျပရံုမွ်ျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေနသည္ဟု ပံုေသကားခ် ေျပာ၍မရႏိုင္ေပ။ တကယ္တန္း ၀န္ထမ္းအင္အား၊ ပစၥည္းအင္အားျပည့္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ ဌာနမ်ား ျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ၀မ္းေခါင္ေခါင္ ျဖစ္မေနသင့္။

Accessibility

လြယ္လင့္တကူ ရရွိႏိုင္ျခင္း ဟု ျပန္ဆိုလိုသည္။ ဤသည္ကိုေတာ့ Barriers of Access to Health Care တြင္ အက်ယ္ ေျပာၿပီးပါၿပီ။ ထိုအတားအဆီးမ်ား မရွိလ်င္ လြယ္လင့္တကူ ရရွိႏိုင္သည္၊ Accessible ျဖစ္သည္ေပါ့။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကည့္ပါ။
 • သြားေရးလာေရး လြယ္ပါသလား
 • လူေတြ သြားလာခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ ေဆးရံုလား
 • အခ်ိန္မေရြး သြားလို႔ရသလား
 • ဗမာလို မေျပာတတ္လ်င္ေရာ ကုေပးႏိုင္လား
 • ေငြမပါလည္း ကုေပးမွာလား
ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမွာ “ဟုတ္ကဲ့” ဟု ဆိုပါက အဆိုပါ က်န္းမာေရးဌာန (၀ါ) ေဆးခန္းသည္ accessible ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

စကားခ်ပ္။
နယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕၏ ေဆးရံုသည္ အတန္ျမင့္ေသာ ေတာင္ကုန္းေလး တစ္ခုေပၚတြင္ ရွိသည္။ “လူနာသာ ဒီကို ေရာက္ပါေစ ေရာဂါေပ်ာက္ေအာင္ ကုႏိုင္တယ္ဟု” ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားက ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ေျပာလည္းေျပာစရာပင္ ေတာ္ရံုတန္ရံု လူနာကေတာ့ ဒီေတာင္ကုန္းကို တက္ႏိုင္မယ္ မထင္။ တက္ႏိုင္သည့္ လူနာဆိုလည္း ေရာဂါ သိပ္မဆိုးလို႔ပင္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ လူနာမ်ား လြယ္လြယ္ကူကူသြားလာ ရႏိုင္သည့္ ေနရာမွာ မရွိေသာ ေဆးရံုပင္။

Affordability

ဒါကေတာ့ Financial barrier ၏ သံတူေၾကာင္းကြဲတစ္မ်ိဳးပင္။ “တတ္ႏိုင္ပါ့မလား” ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို လူတိုင္းေမးဖူးၾကေပမည္။ ေရာဂါတစ္ခုေပ်ာက္ဖို႔၊ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲဆန္႔ဖို႔ ေငြကုန္ေၾကးက် ခံၾကရသည္။ မည္မွ် အကုန္ခံမည္နည္း။ သင္သည္ လူ႔ေလာကတြင္ ေနရန္ ၁-ရက္သာ က်န္ေတာ့သည္ ဆိုပါစို႔။ ေနာက္ထပ္ ၁-ႏွစ္ ေနခြင့္ရေအာင္ ေငြမည္မွ် အကုန္ခံ ကုသမည္နည္း။ “ေငြဘယ္ေလာက္ကုန္ကုန္” ဟု လႊတ္ကနဲ ေျပာခ်င္ေျပာေပမည္။ အေသအခ်ာ စဥ္းစားပါ။ တစ္သိန္း အကုန္ခံမွာလား၊ ၁၀ သိန္းလား၊ သိန္း တစ္ေထာင္လား။ မိမိ မရွိေတာ့လ်င္ က်န္ရစ္သူမ်ား မည္သို႔ ရင္းႏွီးစားေသာက္မည္နည္း။ စသည္ စသည္ ေတြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေပးကားေပး၏မရ” ဆိုသလို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္လည္း “ရွိကားရွိ၏မတတ္ႏိုင္” ဆိုသည္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Available, Accessible ျဖစ္ရံုျဖင့္ မၿပီး Affordable ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုေပေသးသည္။

လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း

ဒါဆိုရင္ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး စီမံခ်က္မ်ား ကို သြားေရာက္ေလ့လာလ်င္ ေမးစရာေလးေတြ၊ ေတြးစရာေလးေတြ ရလာၿပီေပါ့။ ဥပမာ အားျဖင့္
 • ဆရာတို႔ ေဆးခန္းက ရံုးခ်ိန္ပဲ ဖြင့္ၿပီး လူနာေတြ အားတဲ့ ညေနခင္းမွာ ပိတ္ထားေတာ့ Accessible ျဖစ္ပါ့မလားဗ်ာ။
 • လူနာေတြကို စရိတ္မွ်ေပးခိုင္းတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ Affordability ေလးကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားေပးပါဦး။
 • ကြန္ပ်ဴတာဓါတ္မွန္ (CT-Scan: Computed Tomography) ကေတာ့ ဆရာေရ ဒီၿမိဳ႕မွာ Available ကို မျဖစ္တာ။
စသည္ျဖင့္ေပါ့။

ဒီတပတ္ေတာ့ ဤမွ်သာ။

အာေရာဂ်ံပရမံလာဘံ

တကၠသိုလ္ လွမြန္

Read More...

Thursday, September 13, 2007

Call for abstracts: Investing in Young People’s Health and Development

CALL FOR ABSTRACTS: Investing in Young People’s Health and Development: Research that Improves Policies and Programs

An International Conference

April 27-29, 2008 (April 30 optional sessions)

Abuja, Nigeria

Primary sponsors: Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA; Institute of Public Health, Obafemi Awolowo University; and Center for Population and Reproductive Health, University of Ibadan; and Nigeria’s federal ministries of health, youth, and education; in partnership with a consortium of more than 20 international and national organizations

Dear Colleagues:

On behalf of the international and local organizing committees, we would like to bring this important upcoming international conference to your attention and ask that you circulate this announcement widely to interested persons.

The conference organizers invite the submission of research abstracts with direct program or policy implications for youth development programs in developing nations for review for oral or poster presentation. The attached files, Call for Abstracts and Abstract Submission Form and Guidelines, provide detail on the conference objectives and themes. The deadline for submission of abstracts to gates@jhsph.edu is November 15, 2007.

The conference will open the evening of Sunday, April 27, 2008 and be followed by two full days of conference sessions. April 30 program is reserved for optional follow-on, youth-friendly, translational activities that we anticipate partner organizations will be sponsoring. More information is available from the conference website: www.jhsph.edu/gatesinstitute/policy_practice/adolhealth. Shortly, travel support application forms will be available as well from the website.

Organizations interested in sponsoring skill-building or related workshops around the conference schedule are invited to contact Ms. Natalie Culbertson at gates@jhsph.edu. Sponsored workshops may be scheduled either for the daytime of April 27 or on April 30. Other questions about the conference may be directed to this email address as well.

As some of you may be aware, the 3rd African Conference on Sexual Health and Rights is also being convened in Abuja, Nigeria, in February 2008 (www.africasexuality.org). Although in the same location and covering related themes, the Investing in Youth Health and Development Conference will take place in April, is internationally oriented, focused on young people, and concentrates on the accumulated research and program evidence that can inform young people’s health and development programs.

We look forward to receiving your abstracts and thank you for sharing this e-mail broadly.

Sincerely,

Robert Blum, Amy Tsui, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Oladosu Ojengbede, University of Ibadan, Nigeria

Adesegun Fatusi, Obafemi Awolowo University, Nigeria

Read More...

Wednesday, September 5, 2007

Barriers of Access to Healthcare

၅၊ ၉၊ ၂၀၀၇

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရး အတြက္ အတားအဆီးမ်ား

ျမန္မာလိုေတာ့ “ေပးကားေပး၏မရ” ဟု ဆိုရိုးရွိသည္။ ထို႔အတူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ေပးကားေပး၏မရ ဆိုေသာ အျဖစ္မ်ား မ်ားစြာရွိ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးစြမ္းလွသည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပသခြင့္ရမည္။ အေကာင္းဆံုးဆိုေသာ ေဆးရံုတြင္ ေလေအးေပးစက္ဖြင့္ေပးထားေသာ အခန္း၌ ကိုယ္ပိုင္သူနာျပဳဆရာမတစ္ဦးထားရွိ ကုသေပးမည္။ မည္သည့္ေဆးဆိုင္တြင္မွ ၀ယ္ယူမရႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္ရိုက္တင္သြင္းလာေသာ ေဆးမ်ားျဖင့္ သံုးစြဲကုသေပးမည္။ တခုသာလိုသည္ တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဂံုနီအိတ္ႏွင့္ ထမ္းၿပီးသာ ယူလာခဲ့ပါ။

အစိုးရ ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားေပးသည္။ လူေတြက ဘာေၾကာင့္မ်ား မသြားၾကတာပါလိမ့္။ စဥ္းစားစရာပင္။

အရည္အေသြးမီ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရွိမဟုတ္။ ရွိသည္။ ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ..

အမ်ားစုအတြက္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္။ ဘာေတြကမ်ား တားဆီးထားပါလိမ့္။ ထိုအတားအဆီးမ်ားကို ေလးမ်ိဳး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
 1. Psychological barrier
 2. Physical barrier
 3. Administrativ barrier
 4. Financial barrier
တို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ခုခ်င္းရွင္းအံ့။

1. Psychological barrier ( စိတ္တြင္း အတားအဆီး )
လူနာ ႏွင့္ မိသားစု၏ စိတ္တြင္းမွ ျဖစ္ေနေသာ အတားအဆီးျဖစ္သည္။ ဒီေရာဂါကေတာ့ ေဆးၿမီးတိုေလးနဲ႔ဆို ေပ်ာက္သြားမွာပဲ။ ေဆးရံု ေဆးခန္းသြားျပလဲ ေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူးဟု ထင္ေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားမွ အရည္အေသြးမီ ကုသမႈ မျပဳေပးျခင္းေၾကာင့္ တိမ္းပါးသြားသည္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းသည္လည္း ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္ေလသည္။

2. Physical barrier ( ေနရာေဒသ အတားအဆီး )
လူနာ့အိမ္ႏွင့္ ေဆးရံုေဆးခန္း ေ၀းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အနီးဆံုး ေဆးရံုက ေျခလ်င္ ၂-ရက္ေလာက္ ေလ်ာက္ရမည္ဆိုလ်င္ ေတာ္ရံုတန္ရံုျဖင့္ေတာ့ သြားလိမ့္မည္မဟုတ္။

3. Administrative barrier (အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အတားအဆီး)
ေဆးရံု ေဆးခန္း၏ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအရ ၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ ကုသမႈ မေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသခြင့္ရဖို႔အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးကဒ္ရွိရမည္၊ စက္ရံုမွ ဆရာ၀န္၏ လႊဲပို႔စာ ပါလာရမည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံု၍ ေဆးကုသခြင့္ မရရွိျခင္း။ အခ်ိဳ႕ေသာ အန္ဂ်ီအို ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးခန္းဖြင့္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထားပါမွ ေဆးကုသေပးမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား သေဘာတူေၾကာင္း ေထာက္ခံစာပါရမည္၊ သက္ဆိုင္ရာ ရ၀တ ထံမွ ကေလး ၂ေယာက္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာပါရမည္၊ သားေၾကာျဖတ္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရမည္၊ သို႔မွသာ သားေၾကာျဖတ္ေပးမည္ ဆိုသည္မ်ိဳးသည္ ဤ Administrative barrier ( အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အတားအဆီး ) အမ်ိဳးအစားတြင္ အက်ံဳး၀င္ေလသည္။ လူနာမိသားစုက ေဒသခံ ဘာသာစကားသာ ေျပာတတ္သည္။ ဆရာ၀န္ကလည္း ဗမာလိုသာ ေျပာတတ္သည္။ ဘာသာျပန္ကမရွိ။ ဤသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ အတားအဆီး တစ္မ်ိဳးပင္။

4. Financial barrier ( ေငြေၾကး အတားအဆီး )
ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ျခင္းပင္။ ေဆးဖိုး၊ ကုသခ၊ ခရီးစရိတ္ စသည္မ်ားကို မတတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိပါဟု ဆိုလာလ်င္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မရရွိသနည္း ဆိုသည္ကို စံုစမ္းဖို႔လိုသည္။ လူနာ ႏွင့္ မိသားစုတို႔က ေဆးရံုေဆးခန္း ေၾကာက္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုသမႈ မခံယူျခင္းကို ေဆးရံုေဆးခန္း အေရအတြက္ တိုးဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမရႏိုင္။ အလားတူပင္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္၍ လာေရာက္ကုသျခင္း မျပဳသူမ်ားကို ေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသျခင္းသည္ ေဆးၿမီးတိုျဖင့္ ကုသျခင္းထက္ေကာင္းေၾကာင္း တရားေဟာေန၍ အလကားပင္။ အနာသိမွေဆးရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါလား။

မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေဆးကုသမႈမရရွိေသာ အျဖစ္မ်ား ႀကံဳလာပါက မည္သည့္ အတားအဆီးက ဒုကၡေပးေနသလဲ ဆိုတာကို အေျဖရွာၾကည့္ပါ။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။

အာေရာဂ်ံပရမံလာဘံ

တကၠသိုလ္ လွမြန္

Read More...

Sunday, September 2, 2007

Moving House

၂၊ ၉၊ ၂၀၀၇

အိမ္ေျပာင္းၿပီ

ယေန႔ အိမ္ေျပာင္းသည္။ သိပ္ကား မေ၀းလွ။ သံုးဘေလာက္ခန္႔သာေ၀းသည္။

စင္ဒီ ဆိုသည့္ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးပိုင္ေသာ အိမ္တစ္အိမ္ပင္။ သူမ ေျပာျပခ်က္အရ ထိုအိမ္ကို သူမ စေျပာင္းလာသည့္အခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ေမြးသည့္ ႏွစ္ ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တည္းပင္ (အေတာ္ ၾကာေလၿပီ) ။ အိမ္က ၁၅ ေပ၊ ေပ ၄၀ ခန္႔ရွိမည့္ သံုးထပ္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ဆံုးထပ္တြင္ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း ႏွင္ မီးဖိုတို႔ ရွိၿပီး အလည္ထပ္တြင္ အိမ္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးေနေလသည္။ အေပၚဆံုးထပ္ရွိ အိပ္ခန္း ႏွစ္ခန္းကို အငွားထားေလသည္။

အိမ္ကား အေတာ္ပင္ ထိမ္းသိမ္းထားသည့္ပံုရွိသည္။ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း ႏွင့္ မီးဖိုတို႔ကား ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနသည္။ ေခတ္ေပၚ ပရိေဘာဂမ်ားျဖင့္ကားမဟုတ္။ ေရွးလက္ရာ ပရိေဘာဂမ်ား ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ဂက္စ္ မီးဖိုေတာင္ ေရွးေရွးတုန္းက ဂက္စ္မီးဖိုႏွင့္ ျဖစ္ေလသည္။ သေဘာေကာင္းပံုရေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးကား စည္းကမ္းလည္း ႀကီးပံုရသည္။ ဤအိမ္တြင္ ဘယ္လို ဆီသတ္ရပါလိမ့္။ ငပိရည္မ်ား ႀကိဳမိပါက ေခါင္းႏွင့္ ဆင္းရကိန္းရွိသည္ ဟု ဖာသာေတြးမိသည္။

ကြ်ႏု္ပ္အိပ္ခန္းကား အေနာက္ဖက္လွည့္ ျဖစ္ၿပီး အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၁၀ ေပ၊ ၁၅ ေပခန္႔ ရွိေပမည္။ ကုတင္၊ ေမြ႔ရာ၊ အိပ္ယာခင္း၊ စာၾကည့္စားပြဲ၊ အစရွိသည္ အစံုအလင္ ရွိၿပီးသားျဖစ္၍ အေတာ္ပင္ စရိတ္ၿငိမ္းေလသည္။ ေရခ်ိးခန္း ႏွင့္ အိမ္သာကိုကား တထပ္တည္းရွိ အျခား အိမ္ငွား တစ္ဦးႏွင့္ တြဲသံုးရေပမည္။ ျပႆနာေတာ့ မရွိလွ။ အခန္းအားလွ်င္ သံုးရံုသာ။

အိမ္ငွားခက တစ္လလွ်င္ ၆၇၅ ေဒၚလာႏႈန္းျဖစ္သည္။ ေဘာ္လတီးမိုး ထံုးစံအရဆိုလ်င္ အနည္းငယ္မ်ားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပရိေဘာဂမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္ပစၥည္းမ်ားသံုးခြင့္ရျခင္း၊ မီတာခ၊ ေရဖိုးမ်ား မစီစဥ္ရျခင္း စသည္တို႔က အေတာ္ပင္ အလုပ္ရႈပ္သက္သာေစသည္။

အိမ္ေျပာင္းရသည္ကေတာ့ သိပ္မသက္သာလွ။ ျမန္မာျပည္မွ ေရာက္စဥ္က ခရီးေဆာင္ ေသတၱာ ႏွစ္လံုးသာပါေသာ္လည္း၊ သံုးႏွစ္ၾကာလာၿပီးေနာက္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားက အေတာ္ စုမိေဆာင္းမိရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အျခားၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွေန၍ တကူုးတက လာၿပီး ေျပာင္းကူၾကသည္။ တစ္ေယာက္တည္းသာ ေျပာင္းရမည္ဆိုပါက ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ သြားရမည့္ အေျခအေနရွိသည္။ ေတာ္ေသး၏။

ယေန႔ေတာ့ ဤမွ်သာ။

Read More...

Saturday, September 1, 2007

Burmese Hours

၁၊ ၉၊ ၂၀၀၇

ျမန္မာ့ဓေလ့ အခ်ိန္နာရီမ်ား

မွတ္သားထားဖူးသည့္ ျမန္မာ့ဓေလ့ အခ်ိန္နာရီ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မူရင္း အညြန္းကို စာပိုဒ္ ေအာက္ဆံုးတြင္ၾကည့္ပါရန္။

နာရီ

ျမန္္မာအေခၚ

နံနက္ပိုင္း

၆ နာရီ

ေနထြက္စျပဳ

၈ နာရီ

ေနထန္းတဖ်ား

၁၀ နာရီ

ဆြမ္းခံျပန္

၁၂ နာရီ

ေနမြန္းတည့္

ေန႔လည္ပိုင္း

၁ နာရီ

ေနမြန္းတိမ္း

၂ နာရီ

ေနေစာင္း

၃ နာရီ

ေနက်

၄ နာရီ

ေနစြယ္က်ိဳး

၅ နာရီ

ေနေအး

၅ နာရီခြဲ - ၆ နာရီ

ေန၀င္ရီတေရာ၊

ေန၀င္ခ်ိန္ဆည္းဆာ၊

ေန၀င္ဖ်ိဳးဖ်

ညေနပိုင္း

၆ နာရီသာသာ

အိပ္တန္းတက္

၈ နာရီ

သူငယ္အိပ္ဆိတ္

၁၀ နာရီ

သက္ႀကီးေခါင္းခ်

၁၁ နာရီ

လုလင္ျပန္

၁၂ နာရီ

သန္းေခါင္ၾကက္

နံနက္အေစာပိုင္း

၃ နာရီေက်ာ္

ၾကက္ဦးတြန္

၅ နာရီ

လင္းၾကက္ေဆာ္မူရင္းအညႊန္း

ကိုတံငါ
ၾကယ္နီ၏ ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္
၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၁
ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္

Read More...