Sunday, December 31, 2006

Population Policies around the world (2)

၃၁၊ ၁၂၊ ၂၀၀၆


လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ား (၂)


ဒီႏုိင္ငံ မွာေတာ့ ဒုတိယနဲ႔ တတိယ ကေလးေမြးသူမ်ား ကို အစိုးရ က ဆုေငြ ေပးပါသတဲ့။ ဒုတိယ ကေလး အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၉၀၀၀ နဲ႔ တတိယ ကေလး အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အၿပင္ ကေလး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စရိတ္ အတြက္လည္း ေငြ စုလို႔ ရပါေသးတယ္။ မိဘ က စကၤာပူေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ စုရင္ အစိုးရ ကလည္း စကၤာပူေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ ထပ္ေဆာင္းေပးပါတယ္။ ဒုတိယကေလး အတြက္ ဆိုရင္ စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀၀၀ အထိ နဲ႔ တတိယကေလးအတြက္ဆိုရင္ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ အထိ ေငြ စုလို႔ ရပါတယ္။

စကၤာပူ (၂၀၀၁)

စာကိုး။
Theresa Wong & Brenda S.A. Yeoh. Fertility and the Family: An Overview of Pro-natalist Population Policies in Singapore. Asian Meta Centre Research Paper Series. No.12.

Read More...

Saturday, December 30, 2006

Sheer Numbers (1)

၃၀၊ ၁၂၊ ၂၀၀၆


အရည္အခ်င္း မွသည္ အေရအတြက္ ဆီသို႔ (၁)


ကမၻာ့ လူဦးေရ ဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွာ သန္းေပါင္း ၆၅၀၀ ေက်ာ္သြားခဲ့ ပါၿပီ။ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံ ကေတာ့

ႏုိင္ငံ (လူဦးေရ သန္းေပါင္း)

၁။ တရုတ္ (၁၃၁၁)
၂။ အိႏၵိယ (၁၁၂၂)
၃။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု (၂၉၉)
၄။ အင္ဒိုနီးရွား (၂၂၅)
၅။ ဘရာဇီး (၁၈၇)
၆။ ပါကစၥတန္ (၁၆၆)
၇။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၁၄၇)
၈။ ရုရွား (၁၄၂)
၉။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား (၁၃၅)
၁၀။ ဂ်ပန္ (၁၂၈)

စာကိုး။
Population Reference Bureau. 2006. World Population Data Sheet.

Read More...

Population Policies around the world (1)

၃၀၊ ၁၂၊ ၂၀၀၆


လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ား (၁)


အစိုးရ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသားေတြ ဟာ အသက္ ၂၄ႏွစ္ မၿပည့္မခ်င္း ကေလး မယူရပါဘူးတဲ့။ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ အသက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၂ႏွစ္ပါ။ ကေလး ယူၿပန္ရင္လည္း ႏွစ္ေယာက္ထက္ မပိုပဲ ကေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ကိုလည္း အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ၿခားရပါမယ္တဲ့။ မလိုက္နာခဲ့ ရင္ ၀န္ထမ္းလစာ ေလွ်ာ့ခံရၿခင္း နဲ႔ အၿပစ္ေပး ခံၾကရပါတယ္။

၀န္ထမ္းမဟုတ္သူေတြ ကေတာ့ အမ်ိဳးသား - ၂၁ ႏွစ္ နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ႏွစ္ၿဖစ္ပါတယ္။ မလိုက္နာခဲ့ ရင္ စပါးခြဲတမ္းေလ်ာ့ ခံရပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ (၁၉၈၈)

စာကိုး။
Daniel M. Goodkind. 1995. “Vietnam's One-or-Two-Child Policy in Action”. Population and Development Review, Vol. 21, No. 1. (Mar., 1995), pp. 85-111.

Read More...

Saturday, December 23, 2006

Brainstorm

၂၃၊ ၁၂၊ ၂၀၀၆


ဦးေႏွာက္စားၾကမလား


ဘာသာၿပန္တာက ဘယ္လိုၾကီးလဲဟ လို႕ဆိုၾကေလမလား။ ဦးေႏွာက္စားရင္ က်န္းမာေရးနဲ႕မညီဖူးလို႕ ေ၀ဖန္ေလမလား။ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္း ဆိုၿပန္ ေတာ့ လည္း တစ္မ်ိဳးၾကီးပါပဲ။ မည္သို႕ဆုိေစကာမူ အႏွစ္သာရက ပို၍ အေရးၾကီးမည္ထင္ပါသည္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဆက္ၿပီး ရွင္းလင္း ၾကည့္ပါဦးမည္။

Brainstorm (သို႕) ဦးေႏွာက္စားၿခင္း ဆိုသည္မွာ ၿပႆနာမ်ားကို အေၿဖရွာတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ဥာဏ္နီ၊ ဥာဏ္နက္၊ ဥာဏ္၀ါ၊ ဥာဏ္ၿပာ၊ ဥာဏ္ေရာင္စံု၊ အၾကံဥာဏ္ေတြ မ်ိဳးစံုထြက္လာေအာင္ အားလံုး ၀ုိင္းၿပီး စဥ္းစားၾကတာပါ။ အဲဒီ အၾကံဥာဏ္ေတြထဲ ကမွ အၿဖစ္ႏုိင္ဆံုးေတြကို လက္ေတြ႕ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး သံုးၾကည့္ၾကပါတယ္။

ဒီလို အေၿဖရွာတဲ့အခါမွာ ပါ၀င္သူအားလံုး လိုက္နာရမယ့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အဆင့္ ကေတာ့ ၇ ခု ရွိပါတယ္။

၁။ ဦးေႏွာက္စားရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႕ ဘယ္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၿပီးေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာ ကိုသိထားရပါမယ္။

၂။ တကယ္တန္း အၾကံဥာဏ္ ေပးၾကၿပီ ဆိုရင္ ဘယ္အၾကံဥာဏ္ကိုမဆို လက္သင့္ခံ စဥ္းစားဖို႕ လုိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္သူက ပြဲထိန္းႏုိင္ရပါမယ္။ ေပးလာတဲ့ အၾကံေတြကို အားလံုးၿမင္သာတဲ့ ေနရာ (ဥပမာ – ေက်ာက္သင္ပံုး၊ flip-chart ) မွာ ေရးမွတ္ ထားဖို႕လိုပါမယ္။ ေပးတဲ့အၾကံကို မရွင္းလင္းလွ်င္ ဦးေဆာင္သူက အၾကံေပးသူကို ၿပန္လည္ေမးၿမန္းႏုိင္ပါတယ္။ ဤအဆင့္တြင္ သတိၿပဳရန္မွာ – အၿခားေဆြးေႏြးသူမ်ားကို ၄င္းတို႕၏ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ေခတၲေအာင့္အည္းထားဖို႕ ေၿပာထားရပါမယ္။ မဟုတ္ရင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အၾကံကို တစ္ေယာက္ ကေ၀ဖန္ရင္း၊ ၿပန္လည္ ေခ်ပရင္း နဲ႕ အခ်ိန္ကုန္သြားႏုိင္ပါတယ္။ လူအမ်ားေရွ႕ မွာ စကားေၿပာဖို႕ ၀န္ေလးသူေတြ ဆီက အၾကံဥာဏ္ေတြလည္း ရလာေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအဆင့္ဟာ အၾကံဥာဏ္ မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာၿဖစ္ပါတယ္။ ေပးလာတဲ့ အၾကံဟာ ၿဖစ္ႏုိင္၊ မၿဖစ္ႏုိင္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ကူ၊ မလြယ္ကူ စသည္မ်ားကို ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ေနၿခင္းမဟုတ္ပါ။

၃။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေစ့သြားလွ်င္ သို႕မဟုတ္ အၾကံသစ္ထပ္ထြက္မလာေတာ့ရင္ ရလာတဲ့ အၾကံမ်ားကိုွ တူရာတူရာ အုပ္စုေလးမ်ား ခြဲရၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးသားရပါမယ္။

၄။ ၿပီးလွ်င္ ဒီအၾကံအုပ္စုမ်ား ကို အားလံုးႏွင့္အတူ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ ရပါမယ္။ သတိၿပဳရန္ မွာ အၾကံေပးသူဟာ သူေပးခဲ့တဲ့ အၾကံကို အေက်ာက္အကန္ ကာကြယ္တတ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲ တြင္လည္း မည္သူ႕အၾကံဥာဏ္က သာတယ္ ေကာင္းတယ္ဟု မသိမသာေရာ၊ သိသိသာသာပါ ၿပိဳင္ဆိုင္လိုၾကပါတယ္။ ဒီလိုၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးဟာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိုပိုေစပါတယ္။ အဖြဲ႕ရဲ႕စည္းလံုးမႈကိုလည္း ပ်က္ၿပား ေစတတ္ပါတယ္။ သို႕ပါ၍ ပြဲမစမီကတည္းက ေပးလာေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း မူပိုင္မဟုတ္ပဲ အုပ္စုပိုင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိေၿပာလိုေသာ အခ်က္မွာ အၿခားသူတစ္ဦးက အလ်င္ ေၿပာၿပီးသားမ်ိဳး ၿဖစ္ေနႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ထားသင့္ပါသည္။

၅။ ရရွိလာေသာ အၾကံဥာဏ္အုပ္စုမ်ားကို ဦးစားေပး အဆင့္ခြဲရန္ၿဖစ္သည္။ ဦးစားေပး အဆင့္ခြဲရာတြင္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္၊ ၀ိေသသ မ်ားကို အဓိကထား၍ ခြဲၿခားမည္ကို ကနဦးသေဘာတူၿပီးမွသာ စတင္၍ အဆင့္ခြဲၿခားသင့္ပါသည္။ မိမိ စိတ္ေတြ႕ရာ အၾကံကို ဦးစားေပးၿခင္းမ်ိဳး၊ မန္ေနဂ်ာၾကီးေၿပာသည့္ အၾကံၿဖစ္၍ ဦးစားေပးၿခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ အဓိကထားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ဥပမာ ၿပရလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ၾကာၿမင့္ခ်ိန္ စသည္တို႕ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၿပႆနာ၏ သေဘာသဘာ၀ေပၚမူတည္၍ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္သလို အသံုးခ်ရန္ၿဖစ္သည္။ ေလွနံဓါးထစ္ သတ္မွတ္ထားရန္မဟုတ္။ အဓိက ဆိုလိုသည္မွာ ဓမၼဓိဌာန္က်က် အဆင့္ခြဲၿခားရန္ ၿဖစ္ပါသည္။

၆။ ထိပ္ဆံုး ဦးစားေပးအဆင့္ တြင္ ရွိသည့္ အၾကံကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရပါမည္။ မည္သူက၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္မည္ ႏွင့္ မည္မွ်ကုန္က်မည္ စသည္တို႕ကို အေသးစိတ္ စီစဥ္ရပါမည္။

၇။ စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿခင္း ရွိမရွိ ႏွင့္ ေအာင္ၿမင္မႈရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္။ မည္သူက တာ၀န္ရွိ၍ မည္သူ႕ကို အစီရင္ခံရမည္ စသည္တို႕ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ၿပရန္လိုပါသည္။

စာကိုး။
http://www.businessballs.com/brainstorming.htm

Read More...

Beautiful Morning

၂၃၊ ၁၂၊ ၂၀၀၆


မဂၤလာနံနက္ခင္း


မနက္မိုးလင္းလို႕ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္မယ္ အလုပ္ အိမ္အၿပင္ ကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ မိုးရြာၿပီးစ စိမ္းစိုေနတဲ့ ၿမက္ခင္းၿပင္က ဖိတ္ေခၚေနေလရဲ႕။ ဒါနဲ႕ပဲ ေကာ္ဖီဗူးကို အသာခ်ၿပီး အိမ္အၿပင္ကို ထြက္လာခဲ့မိေတာ့တယ္။ ေကာင္းကင္မွာ တိမ္ဖံုးေနေပမယ့္ အေရွ႕ဘက္မွာေတာ့ လင္းေနၿပီး ရာသီဥတုကလည္း ေနေကာင္းရုံေလး ေအးေနေလသည္။ ေၾသာ္ ဟုတ္သားပဲ မိုးေလ၀သ သတင္းထဲမွာ ဒီေန႕ ရာသီဥတုေကာင္းမယ္တဲ့ဲ။ ၆၀ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ ေလာက္ ရွိမယ္ဆိုလားပဲ။ မိုးနံ႕ပါတဲ့ေလ ကို တစ္၀ၾကီး ရႈရႈိက္လိုက္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို မ်က္စိ ကစားမိ လိုက္တယ္။

ဒီအိမ္ကိုေၿပာင္းလာတာ ေလးလနီးပါးရွိေနေပမယ့္ အခုၿမင္ေနရတဲ့ ရႈခင္းမ်ိဳးကို တစ္ခါမွ သတိမထားမိခဲ့။ တိုက္နီနီပုပုေတြ ၾကားထဲမွာ မီးခိုးေရာင္ အေဆာက္အဦ ေလးေတြက ဟိုနားတစ္ခု ဒီနားတစ္ခု ရွိေနၿပီး ၿမက္ခင္းနဲ႕ ပန္းပင္ေတြကလည္း အမွန္ပင္ စြတ္စို စိမ္းလန္းေနၾကသည္။ ေမရီလန္းၿပည္နယ္ရဲ႕ ေတြ႕ေန ၿမင္ေနၾက ေဆာင္းတြင္းမဟုတ္တာေတာ့ အမွန္ပင္။

အခုမွ မီးခိုးေရာင္ အေဆာက္အဦ ေလးေတြကိုေသခ်ာၾကည့္မိသည္။ ရွမ္းၿပည္နဲ႕ ကယားၿပည္နယ္မွာ ေက်ာက္မႈန္႕အုတ္ (ေၿမၿပန္႕က ေၿမအုတ္ႏွင့္ မတူပါ) နဲ႕ေဆာက္ထားတဲ့ တိုက္အိမ္ေတြနဲ႕ အေတာ့္ကိုတူတယ္။ ရာသီဥတုကလည္း ရွမ္းၿပည္္ ရာသီဥတုလို ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ရွမ္းၿပည္ပဲ ၿပန္ေရာက္သြားသလုိလို၊ လိြဳင္ေကာ္အိမ္ပဲ ၿပန္ေရာက္သြားသလိုလို ခံစားမိတယ္။ အဲဒါနဲ႕ပဲ ေကာ္ဖီခါးခါးေဖ်ာ္ၿပီး ရႈခင္းနဲ႕ ၿမည္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ကိုေက်ာ့္ စကားနဲ႕ဆိုရရင္ေတာ့ “မဂၤလာပါ အသင္ေလာက” ။ ။

Read More...

Friday, December 22, 2006

What is a doctoral dissertation?

It is much like a take-home exam that won't due in 1-2 years. The only difference is you have to make your own questions.

Read More...

Haircut

"Hey yo... Haircut is something not to blog"

"Well ... I don't know what to write ... so ... "

One afternoon in December I called my Barber and made an appointment. (fyi. No appointment no haircut.) I should have gone earlier since my last haircut was more than 3 months ago. Almost all the friends from school winked at my long and bulky hair. Some close ones were telling me straight that I should go to Barber shop.

Oh. I should tell you about one of my many nick names. "Karly Kauk" given by my naughty highschool friends. Yea, when my hair get longer, it becomes like ar-tar-pu-se. That's how I got a peculiar nickname in highschool.

Ok, let's get back to my recent haircuts. My last one was in Singapore at a Burmese salon. You may ask why didn't I cut my hair when I was in Yangon. I was too busy hanging out with friends and totally forgot to cut my hair. Why am I making a big deal out of haircut? Well, it is expensive here in the US. So, I should have budgeted wisely by cutting hair when I was in Yangon. Anyway, it was nice in Singapore. The salon was like the usual ones in Yangon.

I have a tendency to go to the same Barber as much as I could. In Myanmar, I had only changed four barbers in my life time. They were all linked to my family moving from one place to the next.


This habit hasn't changed much, and I go to Tenpachi every time I need a haircut since I first came to Baltimore in 2002. A cheap (to the US standard), but, nice one that targets poor university students. The price used to be $ 10 in 2002, however, it is $ 13 now. Inflation! It is everywhere. This small cozy salon is in a place called Hopkins square - a place Hopkins student like to hang out. There is a cafe, a post-office, photocopy, a stationary shop, a restaurant, and a sandwich shop. It is much like Hle-dan of Yangon except the fact that it doesn't have wet-thar-dote-htoe. There even are outdoor chairs & tables set up during summer. No. You definitely don't want to sit outside at this time of the year.

Tenpachi has only 3-4 chairs for haircut and one reclining chair for shampoo. Strangely enough, they shampoo hair before cutting it. Anyway, they are the fastest of all my barbers. It took less than 15 minutes to finish my hair. This time my hair got cut pretty short. So, I won't need to go there for another 3 months.

I am counting my time in Baltimore and the unit I use is "Barber visit". Thus, I told myself that I will be home after next 4-5 visits to Tenpachi.

Read More...

Sunday, December 17, 2006

America Runs on Dunkins

Posted by Picasa

Read More...

Wednesday, December 13, 2006

Male Circumcision and HIV

၁၃၊ ၁၂၊ ၂၀၀၆


ၿဖတ္ၾကမလား အေရၿပား


လူေတြမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤါေတြဟာ အပိုေဆာင္းၿပီး ဒုကၡေပးဖို႕ ပါလာေလရဲ႕။ (ဥပမာ၊ အူအတက္) ဒါေပမယ့္ အခုေၿပာမွာ အူအတက္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ တစ္လက္မ သာသာေလာက္ သာရွိ တဲ့ အေရၿပားေလး အေၾကာင္းပါ။ အရြယ္ကသာ တစ္လက္မ၊ သယ္ေဆာင္ထားတာ က အနႏၲ၊ လို႕ေၿပာရမေလာက္ သူခိုးဓါးရုိးကမ္း တဲ့ ဆဲလ္ေတြ အမ်ားအၿပားရွိေနေလရဲ႕။ ဒီဆဲလ္ေတြက အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးေတြ သည္းေခ်ၾကိဳက္ေပါ့။ မွန္ပါတယ္၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးေတြဟာ ဒီဆဲလ္ေတြကေနတဆင့္ လူကိုယ္ထဲကို ၀င္လာ ၾကပါတယ္။ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ေန တတ္သူေတြ ရဲ႕ အေရၿပားကေတာ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးေတြ အတြက္ အိုေအစစ္ေလးပါပဲ။ လိင္အဂၤါကထြက္တဲ့ အရည္မွာ ပါလာတဲ့ သူတို႕တေတြ အဲဒီအေရၿပား ၾကားမွာၾကာၾကာ အသက္ရွင္ေနႏုိင္တာကိုး။

ကဲဒီေလာက္ဆို ဘယ္နားက အေရၿပားလည္း မွန္းလို႕ရေလာက္ပါၿပီေနာ္။ ဟုတ္ပါတယ္ အမ်ိဳးသား လိင္တံမွာ ရွိတဲ့ အေရၿပားပိုကို ေၿပာေနတာပါ။ အစ္စလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ နဲ႕ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြ ကေတာ့ ငယ္ငယ္ေလးကတည္း က အဲဒီအေရၿပားကို ၿဖတ္ထားလို႕ တစ္ေတာ ရွင္းေလတာေပါ့။ က်န္တဲ့သူေတြ အတြက္က်ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။

အရင့္အရင္ သုေတသနၿပဳခ်က္ေတြက အဲဒီအေရၿပားကို ၿဖတ္ထားတဲ့သူေတြဟာ အေရၿပားကို မၿဖတ္ထားတဲ့ သူေတြနဲ႕စာရင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရႏွုန္း နိမ့္တယ္လို႕ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေ၀ဖန္သူေတြက တစ္ၿခားႏုိင္ငံမွာ ၿဖစ္ခ်င္မွၿဖစ္မွာ၊ ဘာသာေရး နဲ႕လူမႈေရး အယူအဆေတြ ကြာၿခားလို႕ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ႏႈန္းကြာၿခားတာ ၿဖစ္ ႏိုင္တယ္ စသည္ၿဖင့္ ေၿပာၾကေလေတာ့ သုေတသန ပညာရွင္ေတြ ထပ္ၾကိဳးစားရၿပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ သုေတသန အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕က အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းေတြနဲ႕ စမ္းသပ္ၾကေလရဲ႕။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ကို အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲၿပီး တစ္စုကို အေရၿပားၿဖတ္၊ က်န္တစ္စု ကို ဒီအတိုင္းထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ အားလံုးကိုေတာ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ပံု ကူးစက္နည္းေတြ နဲ႕ ကာကြယ္နည္း ေတြကို ပညာေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အခ်ိန္တန္လာလို႕ ကြန္ပ်ဴတာေခါက္ၿပီး ကိန္းဂဏန္းေတြကို တြက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့၊ အေရၿပားၿဖတ္ထားတဲ့ အုပ္စုမွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရႏႈန္း တစ္၀က္္ေလာက္ နည္းေနတာ ေတြ႕ရပါေတာ့တယ္။ ဒါနဲ႕ပဲ သုေတသနၿပဳခ်က္ေတြကို ရပ္လို႕ အေရၿပား မၿဖတ္ရေသးတဲ့ အုပ္စုက ပုဂိုလ္ေတြကို အေရၿပား ၿဖတ္ေပးရပါေတာ့တယ္။ စာရႈသူ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႕လည္း မၿဖတ္ရေသးရင္ စဥ္းစားစရာအခ်က္ေလးေပါ့။

အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါ အေရၿပားၿဖတ္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းကြက္ေတြနဲ႕ အတူ သတိထားစရာေလးေတြလည္း တစ္ပါတည္း ပါလာတတ္ပါတယ္။ ပထမ အခ်က္အေနနဲ႕ အေရၿပားၿဖတ္ထားတာနဲ႕ လြတ္ၿပီ ကြ်တ္ၿပီ ဆိုၿပီး သြားကဲေနလို႕မရပါ။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေစေပမယ့္ ရာႏႈန္းၿပည့္ ကာကြယ္ႏုိင္တာမဟုုတ္လို႕ပါ။ ဒုတိယအခ်က္ အေနနဲ႕ ကြ်မ္းက်င္သူ ဆရာ၀န္က အေရၿပား ၿဖတ္ေပးတာ ၿဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ အနာ မက်က္၊ ပိုး၀င္နဲ႕ အေခ်အေနပိုဆိုး သြားႏုိင္ပါတယ္။ တတိယ သတိထားရမွာ က အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး သမားရိုးက် လိင္ဆက္ဆံ တဲ့ေနရာမွာ အထိုက္ေလ်ာက္ ကာကြယ္ႏုိင္တယ္ လို႕သာဆိုပါတယ္။ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသားခ်င္း စအိုမွတဆင့္ လိင္ဆက္ဆံရာမွာေတာ့ ကာကြယ္မယ္လို႕ေသခ်ာေပါက္ ေၿပာလို႕မရပါ။ စတုတၴ အခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ပါ။ လိင္အဂၤါ အေရၿပားၿဖတ္တာဟာ အမ်ိဳးသမီးကေန အမ်ိဳးသားကို အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး မကူးစက္ေအာင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ေပးတာ သာၿဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဆီကေန အမ်ိဳးသမီးကို မကူးစက္ေအာင္ကာကြယ္တာ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ၿပီး လိင္အဂၤါ အေရၿပား ၿဖတ္ထားတယ္ဆို တိုင္း အဲဒီအမ်ိဳးသား ဟာ စိတ္ခ်ရတယ္လို႕မေၿပာႏုိင္ပါ။ အေရၿပား မၿဖတ္ခင္ ကတည္းက သူ႕မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။

ဆိုေတာ့ကာ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ စဥ္းစားၾကပါကုန္။

စာကိုး။
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Studies Show Adult Male Circumcision Reduces Transmission of HIV, retrieved on December 13, 2006 from http://www.jhsph.edu/publichealthnews/articles/2006/gray_circumcision.html
NIAID, Adult Male Circumcision Significantly Reduces Risk of Acquiring HIV, retrieved on December 13, 2006 from http://www3.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2006/AMC12_06.htm
NIAID, Questions and Answers on NIAID-sponsored Adult Male Circumcision Trials in Kenya and Uganda, retrieved on December 13, 2006 from http://www3.niaid.nih.gov/news/QA/AMC12_QA.htm
WHO, Statement on Kenyan and Ugandan trials finding regarding male circumcision and HIV, retrieved on December 13, 2006 from http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2006/s18/en/index.html

Read More...

Tuesday, December 12, 2006

What should I do?

I have been reviewing past scientific literature related to my thesis topic. Suddenly, I can't believe my eyes that I was reading abstracts of articles published in 1970 - the year I was born. Should I go further than that? These days, technology is amazing. You can review really old articles. Well, I should get back to study.

Read More...

Myanmar Sar The Doat Sar

၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၀၆


ၿမန္မာစာသည္ တို႕စာ


မဂၤလာပါ။ ဘာ ဘေလာက္လုပ္ရမွန္း မသိလို႕ ၿမန္မာလို စမ္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ၾကိဳက္ရင္ေၿပာၾကပါ။ မၾကိဳက္ရင္ လည္းေၿပာပါ။ ဖတ္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ားကို အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သိခ်င္တာမ်ားရွိရင္လည္း ေတာင္းဆိုလို႕ ရပါတယ္။ ရ၊ မရ ေတာ့ မေသခ်ာပါ။ ေနာက္ တစ္ပတ္မွ ဆံုၾကဦးမယ္ေလ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေပါ့။

Read More...

Wednesday, December 6, 2006

Cherry Picking

I am playing with Picasa 2.0 to collage pictures and thought that you might like to see this. These pictures were taken during the summer of 2005. Some of my friends from the school of public health organized this cherry picking trip. We drove about 15 miles north of Baltimore to reach that farm.

It was exciting and fun. There were two different kinds of cherries; sweet & sour. Darkish red were sweet and bright red were sour, if I remember correctly. Can you guess how sweet were the cherries that I picked? Yea, they were as sweet as my smiles. :p

We were given a bucket each to collect cherries and had to pay by weight. One good thing was they did not weigh us when we got into the farm. So, they had no idea how much cherries we ate while we were picking them. A good hint for you guys/gals to consider if you ever go to cherry picking.

On our way back, the driver of our car made a sudden left turn (the cars drive on the same side of the road as in Yangon) and we were almost hit by a car from incoming traffic. Luckily, nothing serious happened except the lady driver from the other car almost got a heart attack.

That's all for cherry picking. Next time I will probably talk about wine tasting.
Posted by Picasa

Read More...

Monday, December 4, 2006

i started blogging on a cold winter day

I am such a late adopter since I am thinking of blogging six years after the blogging revolution begins. Anyway, I will try my best to blog.

I woke up early today and the first thing I remembered was I had to move my car from left side of the road to the right side of the road. There is a long story behind this ritual. The Baltimore City cleans the street in front of my house (ie. Calvert Street) on Mondays & Tuesdays. Thus, cars are not allowed to park on left side of the street on Mondays and right side of the street on Tuesdays. What would happen if you forgot and parked on the wrong side of the road on a particular day of the week? Simple. Fine of $ 42. Now, you may guess did I ever pay any fine. Yea, you are right. I had to pay fine some months ago. From then on, I add moving my car in my to do list.

Actually, what I really wanted to tell you today was it was a terribly cold day in Baltimore. Temperature is 32 degree Fahrenheit - yea , freezing point. I was too lazy to wear a shoe so I went out with a pair of flipflop (that's what Americans call our slippers) to move my car. It was freezing cold and I had to run back into my house. Hopefully we will see snow soon.

This weather reminds me of Min-Dat and Aye-Sa-Khan during our trips to Mt. Victoria. Wouldn't it be nice if we have snow in Aye-Sa-Khan? I wish.

Read More...